Main content

Gevelsysteem Phoenix

Een goede isolatie alleen is niet meer toereikend. Door de verhoging van de isolatiewaarden van gevels en daken naar 4.50 m2K/W en resp. 6.00 m2K/W, en de toekomstige verhogingen, zullen een aantal gevelsystemen niet meer kunnen worden toegepast. Om warmteverliezen te beperken, en mogelijk ook dunner te isoleren, kunt u gebruik maken van het WDK Phoenix IS gevelsysteem.

Collage gevel

KOUDEBRUG-VRIJ CONFORM NEN-EN-ISO6946

Het WDK Phoenix IS gevelsysteem is een gepatenteerd systeem met verticale of horizontale draagprofielen. Het gevelsysteem is geschikt voor uiteenlopende soorten gevelbekleding, zoals bijvoorbeeld keramiek, aluminium composiet paneel, aluminium en vele andere materialen. Het unieke aan dit systeem is dat koudebruggen sterk worden beperkt, waardoor de warmteverliezen beduidend lager worden en de gevelopbouw slanker kan worden uitgevoerd dan met menig ander traditioneel metalen geveldraagsysteem. Volgens de NEN-EN-ISO 6946:2008 kan met het WDK Phoenix IS gevelsysteem koudebrugvrij worden gebouwd.

Naast een lage warmtegeleidingscoëfficiënt is het WDK Phoenix IS gevelsysteem door MFPA Leipzig geclassificeerd met een brandklasse B-s2,d0 conform de EN13501. Volgens het bouwbesluit betekent dit dat het Phoenix IS gevelsysteem overal mag worden toegepast in de gevelopbouw.

?6=&4=gevel&5b=gevelsysteem&2=&3=&1=

Gevel producten